home
wat_actief
aanbod
actueel
contact
klanten
vrienden
vrijwilligers
Wat is het ?
Stadslandbouw is één manier om een nieuwe invulling te geven aan vrije ruimte in de stad. Het is niet alleen een alternatieve vorm van groenbeheer, maar past ook in de filosofie van duurzaamheid: kwalitatief goede groente verbouwen dicht bij de plek waar die gebruikt en gegeten wordt.
En door omwonenden er actief bij te betrekken, creëer je betrokkenheid, kennis en samenhang in de buurt, zo is de gedachte.

Stadslandbouw MSP (MSP staat voor de Heerlense wijken Meezenbroek, Schaesbergerveld en Palemig) wil lokaal, samen met bewoners van de wijk op een natuurlijke manier groenten verbouwen op voorheen braakliggende grond in de wijk. Door middel van verkoop van deze groenten wil het project zelfvoorzienend worden.
Het project is begin 2014 gestart en de groep heeft zich als doel gesteld om eind 2015 kostendekkend af te sluiten, vervolgens vanaf het jaar 2016 helemaal financieel zelfstandig te kunnen opereren.

Naast bovengenoemd hoofddoel beoogt het project een breed scala aan onderliggende doelen:
  • Landbouw wordt op deze manier naar de stad gebracht.
  • Braakliggende grond wordt opgewaardeerd.
  • Het samenwerken geeft zingeving en een sociale binding tussen verschillende groepen mensen binnen de wijk.
  • Vrijwilligers kunnen zich ontplooien door de diversiteit aan mogelijke taken.
  • Verkoop van landbouwproducten aan winkels en particulieren in de directe omgeving zorgt voor verkleining van de ecologische voetafdruk, wat weer beter is voor onze aarde.
  • Verder geeft het project meer mensen toegang tot onbespoten, natuurlijk bemeste groenten (lagere prijs dan biologische groente en zo ook voor mensen met kleine beurs toegankelijk).
  • Eventueel overschot aan producten kan gratis naar de voedselbank waardoor een grotere groep mensen van verse groenten wordt voorzien.

Hier kunt u een promotiefilmpje over het project bekijken:
https://www.youtube.com/watch?v=04ZRTRcUx6M